Wysokie ryzyko cytogenetyczne
szpiczak plazmocytowy

Pacjencie, czy jesteś w grupie wysokiego ryzyka cytogenetycznego? Sprawdź teraz
Wysokie ryzyko cytogenetyczne
szpiczak plazmocytowy
Lekarzu, czy wiesz jak rozpoznać wysokie ryzyko cytogenetyczne u pacjenta? Sprawdź teraz

Codziennie średnio 4 osoby słyszą diagnozę szpiczaka plazmocytowego.

Badanie kariotypu i metoda FISH pozwalają określić ryzyko cytogenetyczne u osoby ze szpiczakiem.

U pacjentów z grupy wysokiego ryzyka przebieg choroby jest agresywniejszy, a leczenie trudniejsze.

Cytogenetyka a szpiczak plazmocytowy

Obejrzyj film dla pacjentów, osób wspierających i wszystkich zainteresowanych ryzykiem cytogenetycznym w przebiegu szpiczaka.

Pacjencie, czy jesteś w grupie ryzyka cytogenetyczne?

Wysokie ryzyko cytogenetyczne w szpiczaku plazmocytowym to agresywny przebieg choroby, krótsza remisja i szybszy nawrót. 

Sprawdź
Lekarzu, czy wiesz jak rozpoznać ryzyko cytogenetyczne?

Wysokie ryzyko cytogenetyczne w szpiczaku plazmocytowym to agresywny przebieg choroby, krótsza remisja i szybszy nawrót. Jak pomóc tej grupie pacjentów?

Sprawdź
Dlaczego piszemy o ryzyku cytogenetycznym w szpiczaku?

Szpiczak plazmocytowy to nowotwór hematologiczny o bardzo zróżnicowanym przebiegu i rokowaniu. Czynników, które wpływają na rozwój choroby jest wiele - od związanych bezpośrednio z kondycją pacjenta, do wynikających z samej choroby. Dlatego mówi się, że nie ma jednego szpiczaka.

Na pierwszym etapie diagnozowania możemy określić podstawową kategorię choroby, np. szpiczak IgG kappa czy IgA lambda. Natomiast badania cytogenetyczne pozwalają zajrzeć w głąb komórek nowotworowych i określić precyzyjniej, z jakim rodzajem szpiczaka mamy do czynienia. Jest to niezwykle ważne, bo określenie ryzyka cytogenetycznego ma wpływ na przebieg choroby oraz na decyzje związane z leczeniem.

Więcej o ryzyku cytogenetycznym

1%
Chorób nowotworowych

Szpiczak to choroba rzadka. Stanowi zaledwie 1% wszystkich chorób nowotworowych.

20%
Nowych pacjentów

Tylu nowozdiagnozowanych pacjentów jest obarczonych wysokim ryzykiem cytogenetycznym.

10%
Patologiczne plazmocyty

Co najmniej tyle patologicznych plazmocytów musi być w próbce, aby badanie FISH było miarodajne

50%
Zmian cytogenetyczne

Około połowa zmian cytogenetycznych to trisomie, które prognozują łagodniejszy przebieg szpiczaka.

Fundacja Carita

Fundację Carita założyła w 2010 roku Wiesława Adamiec. Impulsem była diagnoza szpiczaka plazmocytowego oraz chęć integracji i wsparcia innych osób chorujących na szpiczaka.

Podstawowym celem naszej fundacji jest działanie na rzecz wyrównania szans pacjentów, aby każdy mógł mieć dostęp do najnowszych metod leczenia. Organizujemy też spotkania edukacyjne i warsztaty, bo wiedza na temat szpiczaka jest ciągle niewystarczająco rozpowszechniona. Obecnie spotkania odbywają się w formie online, a nagrania są dostępne na stronie internetowej Fundacji Carita.

Carita jest organizacją pozarządową, współpracującą z organizacjami na całym świecie. Należymy do organizacji parasolowych: Myeloma Patients Europe, International Myeloma Foundation, European Cancer Patient Coalition, Eurordis.

Dołącz do Fundacji Carita