O Projekcie

Dlaczego stworzyliśmy stronę cytogenetyczneryzyko.pl?

Fundacja Carita od 2010 roku działa na rzecz osób ze szpiczakiem plazmocytowym. Jednym z naszych podstawowych zadań jest szerzenie wiedzy na temat choroby, jej przebiegu oraz nowoczesnych metod leczenia.

O Projekcie

Szpiczak plazmocytowy to choroba bardzo heterogeniczna i nieuleczalna. Charakteryzuje się mnogością objawów i różnorodnym przebiegiem, a poszczególni pacjenci inaczej reagują na stosowane terapie.  Otrzymując diagnozę, pacjenci muszą mieć świadomość, że choroba pozostanie z nimi do końca życia. Wiedza o szpiczaku jest w tej sytuacji niezwykle ważna. Dzięki edukacji pacjent może czujnie obserwować swój organizm, świadomie uczestniczyć w procesie leczenia i odpowiedzialnie podejmować decyzje.

Ryzyko cytogenetyczne

Ryzyko cytogenetyczne jest jednym z ważniejszych czynników, które mają wpływ na przebieg szpiczaka i skuteczność terapii. Już na etapie wstępnej diagnostyki każdy pacjent powinien zostać zbadany pod kątem występowania zmian cytogenetycznych w komórkach nowotworowych i zaklasyfikowany do grupy standardowego  albo wysokiego ryzyka. Jest to pierwszy krok w stronę medycyny spersonalizowanej i indywidualnego podejścia do pacjenta. Lekarz, wiedząc o wysokim ryzyku, może lepiej prognozować odpowiedź na poszczególne leki i planować terapię tak, aby zwiększyć szanse pacjenta na remisję.

Diagnostyka cytogenetyczna

Niestety obecnie diagnostyka cytogenetyczna nie jest standardem. Ankieta, jaką przeprowadziliśmy wśród osób chorujących na szpiczaka, wykazała, że w tym aspekcie jest wiele do poprawy. Tylko połowa respondentów miała wykonane badania cytogenetyczne, a zaledwie u 40% z tej grupy wykonano je we właściwym momencie, czyli tuż po diagnozie i przed rozpoczęciem chemioterapii.

Ponadto prawie 60% ankietowanych nie wiedziało, dlaczego badania cytogenetyczne są istotne i kim jest pacjent wysokiego ryzyka.

Kompendium wiedzy

Dlatego postanowiliśmy opracować kompendium wiedzy na temat badań i ryzyka cytogenetycznego w szpiczaku plazmocytowym. Mamy nadzieję, że przybliżenie tematu uczyni badania cytogenetyczne standardem i pomoże osobom z grupy wysokiego ryzyka otrzymać skuteczniejsze leczenie prowadzące do długoletniej remisji.